Test kompetencji z języka angielskiego

Test składa się z różnych typów zadań np. czytanie ze zrozumieniem, parafrazy, słowotwórstwo, zadania zamknięte – test wyboru, dobieranie, krótka wypowiedź pisemna, etc.

Uwaga! Uznajemy wyniki testu kompetencji z języka angielskiego do klas dwujęzycznych LO napisanego w innych liceach dwujęzycznych z powiatu poznańskiego.

Test trwa 90 minut i można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji.

Zagadnienia z gramatyki na poziomie B1/B1+

1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Future Simple
 • Future Continuous
 • wyrażenie going to

2. Zdania twierdzące, pytające, rozkazujące w mowie zależne

3. Strona bierna

4. Zdania podrzędnie złożone:

 • przydawkowe
 • okolicznikowe celu
 • warunkowe typu 1, 2 i 3.

5. Pytania:

 • ogólne i szczegółowe
 • pośrednie
 • pytania o podmiot i dopełnienie
 • pytania typu question tags

6. Rzeczownik

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • rzeczowniki złożone
 • liczba mnoga regularna i nieregularna
 • przedimki

7. Czasownik

 • czasowniki złożone
 • czasowniki modalne w teraźniejszości i przeszłości
 • wyrażenie used to wyrażenia przyimkowe

8. Przymiotnik

 • stopniowanie regularne i nieregularne
 • stopień równy(as…as, too, enough), wyższy i najwyższy
 • przymiotniki z –ed i –ing

9. Zaimek

 • zaimki ilościowe zwrotne i wzajemne

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1/B1+

 1. Animals
 2. Buildings
 3. Clothes
 4. City
 5. Countryside
 6. Crimes
 7. Education
 8. Environment
 9. Feelings
 10. Food and drink
 11. Health
 12. House
 13. Leisure time
 14. Nature
 15. People
 16. Shopping
 17. Sport
 18. Technology, mass media, Internet
 19. Travelling
 20. Weather
 21. Work

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1/B1+

 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
 • witanie, pozdrawianie, pożegnanie
 • zwracanie się do osób i przedstawianie formalne i nieformalne
 1. Prowadzenie rozmowy:
 • rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu
 1. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia
 2. Wyrażanie postaw i uczuć wobec rozmówcy i zdarzeń:
 3. Opis czynności, zdarzeń, osób, miejsca, kierunku poruszania się, porównywanie, opis czynności odbywających się w momencie mówienia i mających miejsce w przeszłości, oferowanie pomocy

Umiejętność pisania z języka angielskiego na poziomie B1/B1+

 1. Opisanie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości albo będzie miało miejsce w przyszłości, z podaniem czasu, miejsca i osób uczestniczących
 2. Napisanie e-maila
 3. Opis miejsca i osoby
 4. Krótkie wypracowanie/historyjka na zadany temat
 5. List formalny z zażaleniem lub odpowiedź na ogłoszenie
 6. Napisanie krótkiej notatki z przeprosinami lub prośbą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content