Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu na rok szkolny 2023/2024

Prosimy zwrócić uwagę na czas składania wniosków do naszego LO, z uwagi na specyfikę szkoły trwa krócej niż w pozostałych szkołach średnich.

Lp. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej  od 15 maja 2023 r.od 25 lipca 2023 r.
do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00do 28 lipca 2023 r.
2.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi6 czerwca 2023 r. godz. 13:3027 lipca 2023 r.
15 czerwca 2023 r. godz. 13:30
3.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych20 czerwca 2023 r. 28 lipca 2023 r.
20 czerwca 2023 r.
4.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandydujeod 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00Nie dotyczy
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 10 lipca 2023 r.28 lipca 2023 r.
6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniachdo 15 lipca 2023 r.2 sierpnia 2023 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych17 lipca 2023 r. godz. 12:003 sierpnia 2023 r. godz. 12.00
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyod 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.24 lipca 2023 r. do godz. 12:003 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00
10.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole24 lipca 2023 r. do godz. 14:0011 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00
11.Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych24 lipca 2023 r. do godz. 14:0011 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00
12.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 27 lipca 2023 r.do 14 sierpnia 2023 r.
13.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia-
14.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
15.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

  1. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych napisanych w naszej szkole jest uznawany przez poznańskie szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, a nasza szkoła uznaje wynik z innych szkół dwujęzycznych w Poznaniu.
  2. Uczeń może napisać sprawdzian kompetencji językowych w II terminie z ważnej przyczyny (np. choroba, zapłacona wycieczka klasowa), wówczas jest obowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie lub potwierdzenie ze szkoły podstawowej o planowanej wycieczce.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content