Punktacja w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniurok szkolny 2021/2022

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum w Luboniu po szkole podstawowej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Punkty za świadectwoMax. 100 pkt.
Ocena z j. polskiegoMax. 18 pkt.
Ocena z matematykiMax. 18 pkt.
Ocena z historii /j. obcy nowożytny- klasa 1A/1BMax. 18 pkt.
Ocena z geografiiMax. 18 pkt.
Szczególne osiągnięciaMax. 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt.
Aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasistyMax. 100 pkt.
Wynik z j. polskiego100% x 0,35=35 pkt
Wynik z matematyki100% x 0,35=35 pkt
Wynik z j. obcego100% x 0,35=35 pkt
Sprawdzian kompetencji z j. angielskiegoMax 50 pkt.
RAZEM250 pkt.

Za oceny wyrażone w stopniu :

  • celującym przyznaje się – po 18 pkt;
  • bardzo dobrym – po 17 pkt;
  • dobrym po – 14 pkt;
  • dostatecznym – po 8 pkt;
  • dopuszczającym – po 2 pkt.

Zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych – wynik powyżej 40%,  20 pkt.

Lista konkursów – (dotyczy  zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie www.ko.poznan.pl – lista pojawi się do końca lutego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content