Sprawdzian kompetencji językowych

Przypominamy, że w przypadku, gdy uczeń aplikuje do kilku szkół dwujęzycznych, pisze sprawdzian kompetencji językowych tylko w szkole 1 wyboru. Wyniki są uznawane także przez pozostałe szkoły. W sytuacji, gdy uczeń w dniu 6.06.2024 będzie na wycieczce lub zaszły inne ważne okoliczności, rodzic może skierować do dyrektora prośbę o zgodę na to, by dziecko pisało sprawdzian w II terminie.
I termin – 6.06.2024 godz.14.00
II termin 18.06. 2024 godz.14.00
Informacje dotyczące zakresu wiedzy wymaganej podczas sprawdzianu znajdują się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content