Przyjęcia kandydatów do klasy 1 po gimnazjum 2019/2020

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu

Rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum w Luboniu po szkole gimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z j. polskiego 18 pkt
Ocena z matematyki 18 pkt
Ocena z historii 18 pkt
Ocena z geografii 18 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt
Wynik z j. polskiego 100% x 0,2 = 20pkt
Wynik z historii
i wiedzy o społeczeństwie
100% x 0,2 = 20pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20pkt
Wynik z j. obcego 100% x 0,2 = 20pkt
Sprawdzian kompetencji
z j. angielskiego
Max 50 pkt.   (100% x 0,5 = 50 pkt)
RAZEM 250 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu celującym przyznaje się – po 18 pkt ; bardzo dobrym –po 17 pkt; dobrym po 14 pkt; dostatecznym –po 8 pkt; dopuszczającym –po 2 pkt.

Lista konkursów – (dotyczy  zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie www.ko.poznan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content