Przyjęcia kandydatów do klas 1 po szkole podstawowej 2019/2020

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu

Rok szkolny 2019/2020

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum w Luboniu po szkole podstawowej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z j. polskiego 18pkt
Ocena z matematyki 18 pkt
Ocena z historii /j. obcy nowożytny- klasa 1A/1B 18 pkt
Ocena z geografii 18 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
Wynik z j. polskiego 100%x0,35=35pkt
Wynik z matematyki 100%x0,35=35 pkt
Wynik z j. obcego 100%x0,30=30 pkt
Sprawdzian kompetencji z j. angielskiego Max 50 pkt.   (100%x0,5= 50 pkt)
RAZEM 250 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu celującym przyznaje się – po 18 pkt; bardzo dobrym –po 17 pkt; dobrym po 14 pkt; dostatecznym –po 8 pkt; dopuszczającym –po 2 pkt.

Lista konkursów – (dotyczy  zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie www.ko.poznan.pl

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content