Informacje prawne dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/669/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2023/2024, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż czterech szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3654 .

Podobna Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 28 marca 2023 r., dostępna jest na stronie:
https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/3541/.

Poniżej przekazujemy również link do informacji opublikowanej na stronie www. powiatu poznańskiego dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.
https://powiat.poznan.pl/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-2023-24/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content