Rekrutacja do Dwujęzycznego Ogólnokształcącego Liceum w Luboniu 2022/2023

Rekrutacja i terminy obowiązują do czteroletniego liceum po szkole podstawowej.

ZAPRASZAMY!

Do klas Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu przeprowadzony będzie  sprawdzian kompetencji językowych.                                    

PLANOWANE KLASY 2022/2023

KLASA 1A – klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

Przedmioty punktowane :

 • Sprawdzian kompetencji językowych
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Geografia

Klasa  przygotuje uczniów na studia prawnicze, psychologiczne, dziennikarskie, aktorskie, socjologiczne, lingwistyczne, pedagogiczne, filozoficzne, ale jednocześnie zarządzanie i marketing, psychologia biznesu i reklama, mediaworking, social media, doradztwo i coaching

Przedmioty uzupełniające do wyboru:

 • wiedza o społeczeństwie i kulturze,
 • psychologia biznesu,
 • ekonomia,
 • język niemiecki w mediach (po diagnozie potrzeb)

KLASA 1B – dwujęzyczna klasa z rozszerzonym programem matematyki i geografii

Przedmioty punktowane :

 • Sprawdzian kompetencji językowych
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii  przygotuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie prawo, lingwistykę i inne.

Przedmioty uzupełniające do wyboru:

 • informatyka w biznesie,
 • ekonomia,
 • język niemiecki w biznesie,
 • psychologia biznesu,
 • wiedza o społeczeństwie i kulturze (po diagnozie potrzeb)

Rok szkolny 2022/2023

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum w Luboniu po szkole podstawowej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z j. polskiego18pkt
Ocena z matematyki 18 pkt
Ocena z historii /j. obcy nowożytny- klasa 1A/1B18 pkt
Ocena z geografii18 pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
Wynik z j. polskiego 100% * 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% * 0,35 = 35 pkt
Wynik z j. obcego 100% * 0,30 = 30 pkt
Sprawdzian kompetencji z j. angielskiegoMax 100 pkt. (100% - 100 pkt)
RAZEM 300 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu celującym przyznaje się – po 18 pkt; bardzo dobrym –po 17 pkt; dobrym po 14 pkt; dostatecznym –po 8 pkt; dopuszczającym –po 2 pkt.

Lista konkursów – (dotyczy  zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie ko.poznan.pl – lista pojawi się do końca lutego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły

Skip to content