Rekrutacja do Dwujęzycznego Ogólnokształcącego Liceum w Luboniu 2020/2021

Rekrutacja i terminy obowiązują do czteroletniego liceum po szkole podstawowej.

Drzwi otwarte – 27.03.2020  oraz  28.04.2020  – godzina 17.30  

ZAPRASZAMY!

Do klas Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu przeprowadzony będzie  sprawdzian kompetencji językowych.                                    

Lp. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 11 maja 2020 r.
do 31 maja 2020 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
2.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymiTermin - 2.06.2020* g.14:00
II termin - 15.06.2020 g.14:00
(w przypadku, gdy kandydaci nie mogą z przyczyn niezależnych przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym)
31 lipca 2020 r.
3.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznejdo 10 czerwca 2020 r.
II termin – do 19 czerwca 2020 r.
do 7 sierpnia 2020 r.
do godz. 10.00
4.Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowejod 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
nie dotyczy
5.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 24 czerwca 2020 r.do 29 lipca 2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych13 lipca 2020 r.
godz. 10:00
17 sierpnia 2020 r.
godz. 10:00
7.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyOd 13 lipca 2020 do
20 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
Od 17 sierpnia do
21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21 lipca 2020 r.
godz. 13:00
24 sierpnia 2020 r.
godz. 13:00

– na mocy porozumienia ze szkołami poznańskimi, wynik sprawdzianu pisanego w innej szkole  będzie uznawany w naszej szkole i odwrotnie.

PLANOWANE KLASY 2020/2021

KLASA 1A – klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

Przedmioty punktowane :

 • Sprawdzian kompetencji językowych
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Geografia

Klasa  przygotuje uczniów na studia prawnicze, psychologiczne, dziennikarskie, aktorskie, socjologiczne, lingwistyczne, pedagogiczne, filozoficzne, ale jednocześnie zarządzanie i marketing, psychologia biznesu i reklama, mediaworking, social media, doradztwo i coaching

Przedmioty uzupełniające do wyboru:

 • wiedza o społeczeństwie i kulturze,
 • psychologia biznesu,
 • ekonomia,
 • język niemiecki w mediach (po diagnozie potrzeb)

KLASA 1B – dwujęzyczna klasa z rozszerzonym programem matematyki i geografii

Przedmioty punktowane :

 • Sprawdzian kompetencji językowych
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii  przygotuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie prawo, lingwistykę i inne.

Przedmioty uzupełniające do wyboru:

 • informatyka w biznesie,
 • ekonomia,
 • język niemiecki w biznesie,
 • psychologia biznesu,
 • wiedza o społeczeństwie i kulturze (po diagnozie potrzeb)

Rok szkolny 2020/2021

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum w Luboniu po szkole podstawowej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Punkty za świadectwo 100 pkt
RAZEM 300 pkt
Ocena z j. polskiego18pkt
Ocena z matematyki 18 pkt
Ocena z historii /j. obcy nowożytny- klasa 1A/1B18 pkt
Ocena z geografii18 pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
Wynik z j. polskiego 100% * 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% * 0,35 = 35 pkt
Wynik z j. obcego 100% * 0,30 = 30 pkt
Sprawdzian kompetencji z j. angielskiegoMax 100 pkt. (100% - 100 pkt)

Za oceny wyrażone w stopniu celującym przyznaje się – po 18 pkt; bardzo dobrym –po 17 pkt; dobrym po 14 pkt; dostatecznym –po 8 pkt; dopuszczającym –po 2 pkt.

Lista konkursów – (dotyczy  zapisu szczególne osiągnięcia) znajduje się na stronie ko.poznan.pl – lista pojawi się do końca lutego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły