Rekrutacja i terminy obowiązują do trzyletniego liceum po gimnazjum oraz czteroletniego liceum po szkole podstawowej.

Drzwi otwarte – 25.04.19      oraz      09.05.19  – godzina 17 00  

ZAPRASZAMY!

Do klas Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu przeprowadzony będzie  sprawdzian kompetencji językowych.                                    

Lp. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.
do godz. 15.00
od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
do godz. 15.00
2.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi10 czerwca 2019 r.
godz.13.30
31 lipca 2019 r.
3.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznejdo 13 czerwca 2019 r.
do godz. 10.00
do 5 sierpnia 2019 r.
do godz. 10.00
4.Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkółod 14 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
 nie dotyczy
5.Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnegood 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
nie dotyczy
6.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy [1]do 28 czerwca 2019 r.do 5 sierpnia 2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 lipca 2019 r.
godz. 10.00
21 sierpnia 2019 r.
godz. 10.00
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyOd 16 lipca 2019 do
24 lipca 2019 r.
do godz. 13.00
Od 21 sierpnia do
29 sierpnia 2019 r.
do godz. 13.00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.25 lipca 2019 r.
godz. 13.00
30 sierpnia 2019 r.
godz. 13.00