2L
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.polski 24 WP Psychologia-1/3 13 MP
Ekonom.-2/3 24 LD
JNprakt.-3/3 18a TA
j.polskiR-1/3 13 WP
matR-2/3 24 KW
histR-1/3 21 OH
geogrR-2/3 23
j.polskiR-1/3 13 WP
matR-2/3 24 KW
2 8:50- 9:35 matematyka 24 KW Psychologia-1/3 13 MP
Ekonom.-2/3 24 LD
JNprakt.-3/3 18a TA
j.polskiR-1/3 13 WP
matR-2/3 24 KW
histR-1/3 21 OH
geogrR-2/3 23
j.polskiR-1/3 13 WP
matR-2/3 24 KW
3 9:40-10:25 przyroda-1/3 15 KZ
Hist. i społ-2/3 21 WJ
histR-1/3 18a OH
geogrR-2/3 23
j.angielski-1/2 23 SJ
j.niemiecki-2/2 25 TA
matematyka 24 KW j.polski 21 WP
4 10:35-11:20 j.polski 24 WP histR-1/3 18a OH
geogrR-2/3 23
j.niemiecki-1/2 5 TA
j.angielski-2/2 15 AK
matematyka 24 KW przyroda-1/3 15 KZ
Hist. i społ-2/3 18a WJ
5 11:25-12:10 Ang.R-1/3 12 SJ
infR-2/3 20 VI
j.angielski-1/2 20a AK
j.angielski-2/2 25 SJ
zaj. wych. 24 KW j.niemiecki-1/2 8 TA
j.angielski-2/2 18a AK
j.angielski-1/2 8 SJ
j.angielski-2/2 20a AK
6 12:30-13:15 Ang.R-1/3 12 SJ
infR-2/3 20 VI
Ang.R-1/3 25 SJ j.angielski-1/2 20a AK
j.angielski-2/2 13 SJ
j.angielski-1/2 20a SJ
j.niemiecki-2/2 21 TA
j.angielski-1/2 8 SJ
j.angielski-2/2 20a AK
7 13:30-14:15 wf-1/2 sgim1
wf-2/2 sgim2 WE
wych.rodz. 15 KZ religia 24 PM j.angielski-1/2 15 AK
j.angielski-2/2 25 SJ
j.polski 24 WP
8 14:20-15:05 wf-1/2 sgim1
wf-2/2 sgim2 WE
  religia 24 PM wf-1/2 sgim2
wf-2/2 sgim1 WE
 
9 15:10-15:55       infR-2/3 20 VI  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-08-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum